Als fotograaf gebruik ik het medium om uiting te geven hoe ik naar de wereld om mij heen kijk. Daarbij speelt esthetiek een hele grote rol en definieer mij als esthetisch beeldmaker en visueel verhalenverteller.

In de fotografie heb ik mij voornamelijk toegelegd op de portretfotografie. Van het traditionele portret tot het portret als beeldend middel om een bepaald verhaal over te brengen. Mensen interesseren mij enorm in wat ze (willen) uitstralen ten opzichte van wie ze echt zijn.

Mijn inspiratie haal ik uit de kunstgeschiedenis en verweef ik met hedendaagse onderwerpen. Maatschappij kritische, inhoudelijke en esthetische componenten verhouden zich hierin tot elkaar. Bij het verhalen vertellen middels beeld blijft het niet altijd tot alleen het portret.

In mijn eindproject ga ik in op de druk van het schoonheidsideaal. Hierin laat ik door geënsceneerde documentaire portretten het ‘perfecte’ lichaam zien met de onzekerheid die daarmee gepaard kan gaan. Ik vraag hiermee aandacht voor het stuk mentale gezondheid in onze samenleving.


Website Raoul Limpens: www.raoullimpensphoto.nl
Instagram Raoul Limpens: www.instagram.com/raoullimpensphotography/

Klik op de foto’s om ze groter te bekijken.